MAX Burgers

Varför har ni inte skrivit på ECC?

Uppdaterad

Vi har en egen noga genomarbetad djurvälfärdspolicy för kycklingar. Den är till stor del i linje med ECCs kriterier och vi välkomnar initiativet som kan bidra till att fler företag tar ansvar. I dagsläget jobbar vi med producenter som är medlemmar i Svensk Fågel och har gjort noggranna jämförelser mellan deras och ECCs krav på djurvälfärd. Exakt vad det innebär kan du läsa mer om här.