MAX Burgers

Hur ställer sig MAX till ECC (European Chicken Commitment)?

Uppdaterad

Vi har uppdaterat vår Djurvälfärdspolicy och skriver under på alla de krav som ECC ställer. Likt våra kollegor i samma bransch så går MAX målbild i linje med kriterierna i European Chicken Commitment (ECC).

ECC är en policy som gemensamt tagits fram av ungefär 30 djuromsorgsorganisationer i Europa och som består av kriterier som ska vara uppnådda till 2026. Detta innebär att vi jobbar kontinuerligt och målmedvetet med att utvärdera möjligheterna för att uppnå målbilden till 2026 och rapporterar regelbundet om arbetets fortskridande. I samarbete med våra leverantörer, branschorganisationer och andra stora inköpare av kyckling fortsätter vi verka för en positiv utveckling inom hållbarhet, där djurvälfärd är en mycket viktig aspekt. Läs gärna mer om European Chicken Commitment och vår Djurvälfärdspolicy.

Guide taggad med: Aktuellt Ansvar Djurvälfärdspolicy Vår mat
warning Created with Sketch.