MAX Burgers

Hur källsorterar ni i restaurangerna?

Uppdaterad

I våra restauranger har vi olika kärl som avfall och skräp ska slängas i. Dessa är tydligt markerade och uppmärkta för att underlätta för dig som gäst att slänga rätt.

Vi försöker alltid att vara tydliga med dig att matavfallet ska slängas i separata kärl.

Under 2020 kommer vi även se över återvinningsstationerna i våra restauranger för att vara ännu tydligare med vilka sopor som ska slängas i vilka kärl samt hur avfallet hanteras.