MAX Burgers

Hur källsorterar ni i restaurangerna?

Uppdaterad

I våra restauranger har vi olika kärl som avfallet ska slängas i. Dessa är tydligt markerade och uppmärkta för att underlätta för dig som gäst att slänga rätt.

Vi försöker alltid att vara tydliga med att matavfallet ska slängas i separata kärl.

Vi arbetar just nu med att förbättra sorteringen och återvinningen av avfallet i våra restauranger.

Guide taggad med: återvinning Källsortering Miljö & Hållbarhet
warning Created with Sketch.