MAX Burgers

Hur källsorterar ni i restaurangerna?

Uppdaterad

På alla våra restauranger finns en återvinningsstation där gästerna kan sortera pantburkar, förpackningsavfall och matavfall. Vi har märkt upp fraktionerna så att det ska vara tydligt för gästen vad som ska läggas var.

Vi arbetar just nu för att förbättra rutinerna så att fraktionerna, om de är välsorterade, kan skickas vidare för återvinning i nästa led.

Guide taggad med: återvinning Källsortering Miljö & Hållbarhet
warning Created with Sketch.