MAX Burgers

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Uppdaterad

Vi respekterar och skyddar dina personuppgifter. I och med det har vi upprättat en integritetspolicy. I den beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in i samband med att du använder våra onlinetjänster så som vår mobilapp. När du exempelvis skapar ett konto och använder vår mobilapplikation samlar vi bland annat in följande personuppgifter:

  • För – och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Vi lagrar aldrig kortdata i någon av våra onlinetjänster.

Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy och om när, hur, vad och varför vi samlar in dina personuppgifter.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill få dina personuppgifter raderade eller få ett utdrag över vilka uppgifter vi har om dig, eller om du har frågor om vårt dataskydd eller vår integrationspolicy. Mejla oss på faq@max.se

Guide taggad med: GDPR Integritetspolicy Personuppgifter
warning Created with Sketch.