MAX Burgers

Använder ni plasthandskar när ni lagar maten?

Uppdaterad

På MAX använder vi plasthandskar endast om personal har sår eller eksem på händerna. Handskar ger en falsk trygghet och en handske är inte renare än det senaste den rörde vid. Det visar sig att benägenheten att tvätta sig går ned väsentligt när handskar introduceras, vilket i förlängningen leder till större risker för dig som gäst. Det bästa sättet att skydda sig är en ordentlig handtvätt. Det finns tydliga rutiner och utbildningar när det gäller personlig hygien och vad som gäller vid sjukdom. All personal genomför regelbundna utbildningar i livsmedelshygien och matsäkerhet för att kunna jobba med matproduktion. 

Guide taggad med: Aktuellt Hygien och renlighet
warning Created with Sketch.