MAX Burgers

Hur hanterar ni avfallet från era restauranger?

Uppdaterad

Avfallet från våra gäster används till materialåtervinning och energiåtervinning.

Vad som går till material- respektive energiåtervinning är olika från kommun till kommun. Det beror bland annat på hur entreprenörer och kommuner har möjlighet att ta emot avfallet. Eftersom att vi alltid vill förbättra vårt återvinningsarbete ser vi även just nu över dessa möjligheter tillsammans med kommunerna.

Guide taggad med: återvinning Källsortering Miljö & Hållbarhet
warning Created with Sketch.