MAX Burgers

Vad menas med att MAX meny är klimatpositiv?

Uppdaterad

I korthet innebär det att vi binder mer koldioxid än vad hela vår värdekedja släpper ut samtidigt som vi minskar utsläppen i linje med FN:s mål att begränsa jordens medeltemperatur med 1,5 grader.

För att vara klimatpositiva arbetar vi kontinuerligt i tre steg:

1. Mäta:

Alla utsläpp av klimatgaser räknas in. Vi räknar på allt från lantbrukarens jord till gästens bord. Vi inkluderar också gästens resa till och från restaurangen, gästens avfall och en massa annat.

Här kan du läsa mer om vår klimatanalys.

2. Minska:

Grunden i vårt klimatarbete är att minska vår klimatpåverkan. Genom åren har vi genomfört hundratals åtgärder och nya åtgärder tillkommer hela tiden.

3. Binda:

Vi planterar träd som binder och lagrar koldioxid ifrån atmosfären när träden växer. Vi planterar träd för alla våra produkters utsläpp och suger dessutom ner ytterligare 10 procent. Resultatet är att vi bidrar till att minska halterna av klimatgaser i atmosfären.