MAX Burgers

Vad har ni för rutiner för att undvika spridning av coronaviruset i era restauranger?

Uppdaterad

På MAX är vi mycket noga med att vår personal är fullt friska när de kommer till jobbet. Vid minsta tecken på sjukdom så är de hemma för att undvika smittspridning. Virus sprids genom direktkontakt mellan människor och genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Livsmedelsverket är tydliga med att coronaviruset inte sprids genom mat eller dryck.

Våra ordinarie rengöringsrutiner utgår från att alltid hålla en hög hygienisk standard. På MAX restauranger har vi skärpt dessa ytterligare och utökar den dagliga rengöringen. Framförallt prioriterar vi rengöringen av kontaktytor som:

- Expresskassor
- Kortterminaler
- Tillbehörsstationer
- Dörrhandtag
- Toaletter

I serveringsytan i restaurangerna har vi tagit bort en del stolar, detta för att säkerställa att det inte samlas för många människor på en och samma yta. När du som gäst har lagt din beställning får du information om att sätta dig vid ett bord tills maten är klar att hämtas.

Våra medarbetare i restaurangerna delar ut maten i ett jämnt flöde för att undvika köbildning. Vi har även bemannat med extra personal i vår servering som ska hjälpa dig att få din beställning till bordet och också se till att trängsel inte sker.

Läs mer om MAX roll och ansvar till coronaviruset och om MAX rutiner i och med Folkhälsomyndighetens föreskrifter för restauranger.

Guide taggad med: Aktuellt Coronavirus COVID-19