MAX Burgers

Vad har ni för rutiner för att undvika spridning av coronaviruset i era restauranger?

Uppdaterad

På MAX är vi mycket noga med att vår personal är fullt friska när de kommer till jobbet. Vid minsta tecken på sjukdom så är de hemma för att undvika smittspridning. Virus sprids genom direktkontakt mellan människor och genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Livsmedelsverket är tydliga med att coronaviruset inte sprids genom mat eller dryck.

Våra ordinarie rengöringsrutiner utgår från att alltid hålla en hög hygienisk standard. På MAX restauranger har vi skärpt dessa ytterligare och utökar den dagliga rengöringen. Framförallt prioriterar vi rengöringen av kontaktytor som:

- Expresskassor
- Kortterminaler
- Tillbehörsstationer
- Dörrhandtag
- Toaletter

Läs mer om MAX roll och ansvar till coronaviruset och om MAX rutiner i och med Folkhälsomyndighetens föreskrifter för restauranger.

Guide taggad med: Aktuellt Coronavirus COVID-19