MAX Burgers

Bär personalen på MAX munskydd?

Uppdaterad

På MAX är det upp till varje anställd ifall de vill bära munskydd. Vi har generella riktlinjer för munskydd som gäller på alla MAX-restauranger. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och eftersom det inte finns något krav på munskydd i Sverige tillämpar vi frivillighetsprincipen. Vi har tydliga hygienriktlinjer att förhålla oss till och därför ska de munskydd som används vara av typen IIR, alltså den högsta skyddsklassningen, och vara CE-märkta.

Guide taggad med: Coronavirus COVID-19 Munskydd
warning Created with Sketch.